خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم: هدف زندگی

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم: هدف زندگی

دانلود پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم: هدف زندگی ۱۲ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم: پر پرواز

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم: پر پرواز

دانلود پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم: پر پرواز ۱۳ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم: پنجره ای به روشنایی

پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم: پنجره ای به روشنایی

دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم: پنجره ای به روشنایی ۲۳ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم: آیندۀ روشن

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم: آیندۀ روشن

دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم: آیندۀ روشن ۱۲ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم: منزلگاه بعد

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم: منزلگاه بعد

دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم: منزلگاه بعد ۱۱ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم: واقعۀ بزرگ

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم: واقعۀ بزرگ

دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم: واقعۀ بزرگ ۷ اسلاید ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی پایه دهم: فرجام کار

پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی پایه دهم: فرجام کار

دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی پایه دهم: فرجام کار ۲۱ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی پایه دهم: آهنگ سفر

پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی پایه دهم: آهنگ سفر

دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی پایه دهم: آهنگ سفر ۱۱ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم: دوستی با خدا

پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم: دوستی با خدا

دانلود پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم: دوستی با خدا ۱۱ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

دانلود پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه ۹ اسلاید ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی ۱۰ اسلاید ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی ۹ اسلاید ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1