خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس اول علوم دوم دبستان زنگ علوم ( گردش در باغ)

پاورپوینت درس اول علوم دوم دبستان زنگ علوم ( گردش در باغ)

دانلود پاورپوینت درس اول علوم دوم دبستان زنگ علوم ( گردش در باغ) تعداد اسلاید: ۲۰ اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوم علوم تجربی دوم دبستان: هوای سالم، آب سالم

پاورپوینت درس دوم علوم تجربی دوم دبستان: هوای سالم، آب سالم

دانلود پاورپوینت درس دوم علوم تجربی دوم دبستان: هوای سالم، آب سالم در 14 اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سوم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 1

پاورپوینت درس سوم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 1

دانلود پاورپوینت درس سوم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 1 در 14 اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهارم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 2

پاورپوینت درس چهارم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 2

دانلود پاورپوینت درس سوم علوم تجربی دوم دبستان: زندگی ما و گردش زمین 2 در 18 اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی دوم دبستان ـ پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن ـ ۱

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی دوم دبستان ـ پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن ـ ۱

دانلود پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی دوم دبستان::پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن-۱ در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پاورپوینت درس ششم علوم تجربی دوم دبستان ـ پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن ـ ۲

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی دوم دبستان ـ پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن ـ ۲

دانلود پاورپوینت درس ششم علوم تجربی دوم دبستان::پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن-۲ در ۸ اسلاید قابل ویرایش ...
قیمت : 2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی دوم دبستان ـ اگر تمام شود

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی دوم دبستان ـ اگر تمام شود

دانلود پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی دوم دبستان ـ اگر تمام شود ۹ اسلاید ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1