خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس اول فارسی هشتم

پاورپوینت درس اول فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی هشتم-" پیش از این ها - به خدا چه بگویم؟" تعداد اسلاید : 27 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم -21 اسلاید قابل ویرایش عنوان درس: خوب ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم

پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم -10 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: ارمغان ایران-همدلی و اتّحاد ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم- 18 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: سَفَر شکفتن _شوق مهدی(عج) ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم

پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم- 25 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم- 31 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: آداب ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم

پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم- 20 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: آزادگی_ آقا ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم- 19 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: قلم سحرآمیز‌، ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم- 19 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: پرچم داران، شعر ای ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هشتم- 13 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: شیرِ ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هشتم- 14 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: ادبیات انقلاب ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم- 18 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: یاد حسین (ع)- شوق ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هشتم- 16 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم

دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم- 18 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس: راه خوشبختی، آن سوی ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1