خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت من حق دارم

پاورپوینت من حق دارم

دانلود پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "من حق دارم" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت من مسئول هستم

پاورپوینت من مسئول هستم

دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "من مسئول هستم" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چرابه مقررات وقوانین نیاز داریم

پاورپوینت چرابه مقررات وقوانین نیاز داریم

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "چرابه مقررات وقوانین نیاز داریم" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت قانون گذاری

پاورپوینت قانون گذاری

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "قانون گذاری" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت همدلی و همیاری در حوادث

پاورپوینت همدلی و همیاری در حوادث

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "همدلی و همیاری در حوادث" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت بیمه ومقابله باحوادث

پاورپوینت بیمه ومقابله باحوادث

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "بیمه ومقابله باحوادث" ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت تولید و توزیع

پاورپوینت تولید و توزیع

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تولید و توزیع" ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت مصرف

پاورپوینت مصرف

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "مصرف" ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت من کجا زندگی می کنم ؟

پاورپوینت من کجا زندگی می کنم ؟

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " من ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ایران، خانه ما

پاورپوینت ایران، خانه ما

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "ایران، خانه ما ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت تنوع آب و هوای ایران

پاورپوینت تنوع آب و هوای ایران

دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تنوع آب و هوای ایران" ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران

پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "حفاظت از ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت جمعیت ایران

پاورپوینت جمعیت ایران

دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "جمعیت ایران " ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت منابع آب و خاک

پاورپوینت منابع آب و خاک

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "منابع آب و خاک " ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت گردشگری چیست؟

پاورپوینت گردشگری چیست؟

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "گردشگری چیست؟" فرمت ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "جاذبه های گردشگری ایران" ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ

پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "میراث فرهنگی و تاریخ " ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاههای ایران

پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاههای ایران

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " قدیمی ترین سکونتگاههای ایران ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " اوضاع اجتماعی ایران باستان " ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " ااوضاع اقتصادی در ایران باستان " ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "دانش و هنر در ایران باستان" ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1