خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس اول فارسی هفتم

پاورپوینت درس اول فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی هفتم- 35 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt + پاورپوینت مقدمه کتاب: ستایش (10 اسلاید) ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم- 16 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس دوم: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم- 26 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس سوم: ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهارم فارسی هفتم

پاورپوینت درس چهارم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی هفتم- 33 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس چهارم: بهاری که می ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس ششم فارسی هفتم

پاورپوینت درس ششم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس ششم فارسی هفتم- 11 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس ششم: ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس هفتم: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس هشتم: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم- 13 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس نهم : نصیحت امام (ره)/شوق خواندن ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم- 23 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس دهم : کلاس ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس یازدهم : عهد و پیمان، عشق ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم-28 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس دوازدهم : خدماتِ متقابل اسلام و ایران، ...
قیمت : 9,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم- 20 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس سیزدهم : اسوه نیکو، ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم- 22 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس چهاردهم: امام خمینی (ره)، مرخصی فهرست ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس شانزدهم : آدم آهنی و شاپرک ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم- 18 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس هفدهم ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم 

دانلود آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم شامل دروس: ...
قیمت : 2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم 

دانلود آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم شامل دروس: چشمه معرفت- ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1