خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت دوستی

پاورپوینت دوستی

دانلود پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره اول متوسطه با عنوان: "دوستی" فرمت : ppt قابل ویرایش ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت آداب دوستی

پاورپوینت آداب دوستی

دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره اول متوسطه با عنوان: "آداب دوستی " فرمت : ppt ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت تصمیم گیری

پاورپوینت تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره اول متوسطه با عنوان: "تصمیم گیری" فرمت : ppt قابل ویرایش ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چگونه تصمیم بگیریم؟

پاورپوینت چگونه تصمیم بگیریم؟

دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره اول متوسطه با عنوان: "چگونه تصمیم بگیریم؟" فرمت : ppt قابل ویرایش ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت عوامل موثرّدرکشاورزی

پاورپوینت عوامل موثرّدرکشاورزی

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم - پاورپوینت عوامل موثرّدرکشاورزی تعداد اسلاید: 17 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف

پاورپوینت محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم - پاورپوینت محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف تعداد اسلاید: 25 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ایران و منابع انرژی

پاورپوینت ایران و منابع انرژی

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم - پاورپوینت ایران و منابع انرژی تعداد اسلاید: 20 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت انرژی را بهتر مصرف کنیم

پاورپوینت انرژی را بهتر مصرف کنیم

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم - پاورپوینت انرژی را بهتر مصرف کنیم تعداد اسلاید: 10 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت شكوفايى علوم و فنون پس ازظهور اسلام

پاورپوینت شكوفايى علوم و فنون پس ازظهور اسلام

دانلود پاورپوینت شكوفايى علوم و فنون پس ازظهور اسلام_ درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم تعداد اسلاید: 15 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد؟

پاورپوینت چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد؟

دانلود پاورپوینت چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد؟ درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت اصفهان نصف جهان

پاورپوینت اصفهان نصف جهان

دانلود پاورپوینت اصفهان نصف جهان- درس یازدهم مطالعات پایه ششم تعداد اسلاید:22 ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چرا فرهنگ و هنردر دوره ى صفويهّ شكوفا شد؟

پاورپوینت چرا فرهنگ و هنردر دوره ى صفويهّ شكوفا شد؟

دانلود پاورپوینت چرا فرهنگ و هنردر دوره ى صفويهّ شكوفا شد؟ - درس دوازدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت برنامه ی روزانه ی متعادل

پاورپوینت برنامه ی روزانه ی متعادل

دانلود پاورپوینت برنامه ی روزانه ی متعادل - درس سیزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 11 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت

پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت - درس چهاردهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 17 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت انواع لباس

پاورپوینت انواع لباس

دانلود پاورپوینت برنامه ی انواع لباس - درس پانزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف

پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف

دانلود پاورپوینت لباس از تولید تا مصرف - درس شانزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 9 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران

پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران

دانلود پاورپوینت ویژگی های دریاهای ایران - درس هفدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت دریا ، نعمت خداوندی

پاورپوینت دریا ، نعمت خداوندی

دانلود پاورپوینت دریا، نعمت خداوندی - درس هجدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت همسایگان ما

پاورپوینت همسایگان ما

دانلود پاورپوینت همسایگان ما -درس نوزدهم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 25 ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت مطالعه ی موردی

پاورپوینت مطالعه ی موردی

دانلود پاورپوینت مطالعه ی موردی -درس بیستم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان

دانلود پاورپوینت ایستادگی در برابر بیگانگان-درس بیست ویکم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار

پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار

دانلود پاورپوینت مبارزه ی مردم ایران با استعمار- درس بیست و دوم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 7 ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن

پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن

دانلود پاورپوینت خرّمشهر در چنگال دشمن-درس 23 مطالعات ششم تعداد اسلاید: 11 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن

پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن

دانلود پاورپوینت خرّمشهر در دامان میهن-درس بیست وچهارم مطالعات ششم تعداد اسلاید: 8 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم_ طلای سیاه

پاسخ فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم_ طلای سیاه

دانلود پاسخ های تشریحی سوالات و فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم- طلای سیاه تعداد ص: 4 ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2