خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت زنگ علوم

پاورپوینت زنگ علوم

دانلود پاورپوینت زنگ علوم _ درس اول پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 11 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت سرگذشت دفتر من

پاورپوینت سرگذشت دفتر من

دانلود پاورپوینت سرگذشت دفتر من_ درس دوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی _ درس سوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 14 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت سفر به اعماق زمین

پاورپوینت سفر به اعماق زمین

دانلود پاورپوینت سفر به اعماق زمین _ درس چهارم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 17 ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت زمین پویا

پاورپوینت زمین پویا

دانلود پاورپوینت زمین پویا _ درس پنجم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 16 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ورزش و نیرو (1)

پاورپوینت ورزش و نیرو (1)

دانلود پاورپوینت زمین پویا _ درس ششم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ورزش و نیرو (2)

پاورپوینت ورزش و نیرو (2)

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو (2) _ درس هفتم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 30 ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت طرّاحی کنیم و بسازیم

پاورپوینت طرّاحی کنیم و بسازیم

دانلود پاورپوینت طرّاحی کنیم و بسازیم _ درس 8 علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 22 ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت شگفتی های برگ

پاورپوینت شگفتی های برگ

دانلود پاورپوینت شگفتی های برگ _ درس 11 علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت جنگل برای کیست ؟

پاورپوینت جنگل برای کیست ؟

دانلود پاورپوینت جنگل برای کیست ؟ _ درس 12 علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید:17 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت سالم بمانیم

پاورپوینت سالم بمانیم

دانلود پاورپوینت سالم بمانیم _ درس 13 علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 29 ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت از گذشته تا آینده

پاورپوینت از گذشته تا آینده

دانلود پاورپوینت از گذشته تا آینده _ درس 14 علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: 14 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت سفر انرژی

پاورپوینت سفر انرژی

دانلود پاورپوینت سفر انرژی _ درس ۹ علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: ۳۲ ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ

پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ

دانلود پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ _ درس ۱۰ علوم پایه ششم دبستان تعداد اسلاید: ۳۹ ...
قیمت : 13,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ کلیه تمارین و فعالیتهای درس سوم علوم ششم دبستان

پاسخ کلیه تمارین و فعالیتهای درس سوم علوم ششم دبستان

دانلود پاسخ کلیه تمارین و فعالیتهای درس سوم علوم ششم دبستان: کارخانه کاغذ سازی در 8 ص فرمت word شامل: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

تحقیق حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

دانلود تحقیق درس چهارم علوم ششم : حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟ در 2 ص فرمت word ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق با استفاده از اطّلاعاتی که روی بسته های موادّ غذایی نوشته شده است، میزان انرژی موجود در آنها را با یکدیگر مقایسه کنید

تحقیق با استفاده از اطّلاعاتی که روی بسته های موادّ غذایی نوشته شده است، میزان انرژی موجود در آنها را با یکدیگر مقایسه کنید

دانلود تحقیق درس 9 علوم ششم: عنوان تحقیق: با استفاده از اطّلاعاتی که روی بسته های موادّ ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1