خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت زنگ علوم

پاورپوینت زنگ علوم

دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 18 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت ماده تغییر می کند

پاورپوینت ماده تغییر می کند

دانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 15 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت رنگین کمان

پاورپوینت رنگین کمان

دانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت برگی از تاریخ زمین

پاورپوینت برگی از تاریخ زمین

دانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 15 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت حرکت بدن

پاورپوینت حرکت بدن

دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 30 ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چه خبر (1)

پاورپوینت چه خبر (1)

دانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 29 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت چه خبر (2)

پاورپوینت چه خبر (2)

دانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت کارها آسان می شود(1)

پاورپوینت کارها آسان می شود(1)

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(1) : درس هشتم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 9 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت کارها آسان می شود(2)

پاورپوینت کارها آسان می شود(2)

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(2) : درس نهم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 8 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت خاک باارزش

پاورپوینت خاک باارزش

دانلود پاورپوینت خاک باارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 11 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت بکارید و بخورید

پاورپوینت بکارید و بخورید

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 8 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت از ریشه تا برگ

پاورپوینت از ریشه تا برگ

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی تعداد اسلاید: 8 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حفظ سلامت پوست

تحقیق حفظ سلامت پوست

دانلود تحقیق درس 7 علوم تجربی پنجم دبستان: عنوان تحقیق: برای حفظ سلامت ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1