خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
آخرین محصولات
پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست ودوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای:مهندسان پیام

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس سوم : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای:پیام همبرگری

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

پاورپوینت زنگ علوم

پاورپوینت زنگ علوم

دانلود پاورپوینت درس اول علوم چهارم ابتدایی : زنگ علوم تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت مخلوط در زندگی

پاورپوینت مخلوط در زندگی

دانلود پاورپوینت درس دوم علوم چهارم ابتدایی : مخلوط در زندگی تعداد اسلاید: 10 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما

پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما

دانلود پاورپوینت درس سوم علوم چهارم ابتدایی : انرژی نیاز هر روز ما تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت انرژی الکتریکی

پاورپوینت انرژی الکتریکی

دانلود پاورپوینت درس چهارم علوم چهارم ابتدایی : انرژی الکتریکی تعداد اسلاید: 12 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت گرما و ماده

پاورپوینت گرما و ماده

دانلود پاورپوینت درس پنجم علوم چهارم ابتدایی : گرما و ماده تعداد اسلاید: 13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت سنگ ها

پاورپوینت سنگ ها

دانلود پاورپوینت درس ششم علوم چهارم ابتدایی : سنگ ها تعداد اسلاید: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت آهن ربا در زندگی

پاورپوینت آهن ربا در زندگی

دانلود پاورپوینت درس هفتم علوم چهارم ابتدایی : آهن ربا در زندگی تعداد اسلاید: ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت آسمان در شب

پاورپوینت آسمان در شب

دانلود پاورپوینت درس هشتم علوم چهارم ابتدایی : آسمان در شب ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت بدن ما (1)

پاورپوینت بدن ما (1)

دانلود پاورپوینت درس نهم علوم چهارم ابتدایی : بدن ما (1) ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت بدن ما (2)

پاورپوینت بدن ما (2)

دانلود پاورپوینت درس دهم علوم چهارم ابتدایی :بدن ما (2) تعداد اسلاید:13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت بی مهره ها

پاورپوینت بی مهره ها

دانلود پاورپوینت درس یازدهم علوم چهارم ابتدایی : بی مهره ها تعداد اسلاید:20 ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت گوناگونی گیاهان

پاورپوینت گوناگونی گیاهان

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم علوم چهارم ابتدایی : گوناگونی گیاهان تعداد اسلاید:7 ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت زیستگاه

پاورپوینت زیستگاه

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم علوم چهارم ابتدایی : زیستگاه تعداد اسلاید:13 ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شما چه کمک هایی می توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل های آینده هم باقی بمانند؟

تحقیق شما چه کمک هایی می توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل های آینده هم باقی بمانند؟

دانلود تحقیق درس 3 علوم تجربی پایه چهارم: _شما چه کمک هایی می توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل های ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کدام یک  از وسيله هاي فلزّی خانه ي شما جذب آهن ربا می شود و کدام یک جذب نمی شود؟

تحقیق کدام یک  از وسيله هاي فلزّی خانه ي شما جذب آهن ربا می شود و کدام یک جذب نمی شود؟

دانلود تحقیق درس 7 علوم تجربی چهارم دبستان: عنوان تحقیق: در گروه خود، درباره ی اینکه ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ترسیم شکل ماه در شب به مدت 2 هفته

تحقیق ترسیم شکل ماه در شب به مدت 2 هفته

دانلود تحقیق درس 8 علوم تجربی پایه چهارم: به مدّت 2 هفته از اوّل یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟

تحقیق سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟

دانلود تحقیق درس 8 علوم تجربی پایه چهارم:سهمشما در مراقبت از سیّاره ی ...
قیمت : 3,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1